Emniyette emekli ve terfiler var

PAYLAŞ
Memur 5 - Uğur Akkuş

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu kararları ile terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personeli belirlendi​
 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55’inci maddesi ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca oluşturulan 16/11/2016tarih ve 2016/2 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Kanunun 55’inci maddesinin on dokuzuncu ve yirminci fıkrası kapsamına giren personelin durumları hakkında yapılan değerlendirmede;

25 Birinci Sınıf Emniyet Müdürünün,

1 İkinci Sınıf Emniyet Müdürünün,

63 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürünün,

23 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürünün,

79 Emniyet Amirinin emekliye sevk edilmesine ilişkin YDK kararı Sayın Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Aynı karara göre;

212 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürünün İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

275 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürünün Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

292 Emniyet Amirinin Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmeleri uygun görüldü.

Merkez Değerlendirme Kurulunun (MDK) kararına göre ise;

116 Başkomiserin Emniyet Amirliği rütbesine,

94 Komiserin Başkomiserlik rütbesine,

276 Komiser Yardımcısının Komiserlik rütbesine terfi etmeleri uygun görüldü.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN