MSB'ye uzman erbaş alımı

Milli Savunma Bakanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak.

PAYLAŞ
Memur 5 - Uğur Akkuş

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2017 YILI 3’ÜNCÜ DÖNEM UZMAN ERBAŞ TEMİNİ

(06 – 13 EYLÜL 2017)

 

1.   2017 Yılı Uzman Erbaş Temin Faaliyeti kapsamında Seçim Aşaması Faaliyetleri (Kayıt Kabul Faaliyetleri, Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat) 06 – 13 EYLÜL 2017 tarihleri arasında MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

 

2.   Aday numarası 114400 ile 128778 arasında olan 13132 adaya çağrı yapılmıştır.

 

3.   Başvuruda bulunan adaylardan sınavlara çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) hazır bulunacaklardır.

 

4.   Adayların getirecekleri belgeler ve seçim aşaması ile ilgili diğer hususlar aşağıda yer alan Başvuru Kılavuzunda açıklanmıştır. Adaylar başvuru kılavuzunda belirtilen hususlara ilave olarak, “Sınav Giriş Belgesi’nin yazıcı çıktısı ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 adet)” sınava gelirken getirecekler, dosyaya koymayacaklardır.

 

5.   Adayların kayıt kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecektir. Söz konusu belgeler saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların nüfus cüzdanı (kimlik), diploma, terhis belgesi, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.  Aslını getirmeden, sadece belgenin fotokopisini veya belgegeçer suretini getiren adaylar, belgelerini başvuru kılavuzu esaslarına göre tamamlayıncaya kadar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

 

6.   Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir (Başvuru şartlarını tam olarak taşıyorsanız seçim aşaması faaliyetlerine katılınız). Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

 

7.    Adaylar, sınavlara gelirken; yapacakları sınıf/branş tercihlerine esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, ehliyet, bonservis, sertifika, kurs belgesi gibi belgelerin asıllarını ve birer suret fotokopilerini yanlarında getireceklerdir. Elektronik imzalı belgeler kabul edilmeyecektir. Mühürlü ve imzalı belgeler kabul edilecektir.

 

8.    Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-3 (B) Uzman Erbaş Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. “Uzman Erbaş olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi (80’in altında not almış olanlara) gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

 

9.   Seçim aşaması faaliyetleri için yola çıkmadan önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

 

10. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

 

 

Seçim aşaması çağrı tarihleri ve yerine (Sınav giriş belgesi) ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu; Bu belgelere başvuru kılavuzundan ve www.msb.gov.tr  internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formuna  ulaşmak için tıklayınız…

- Doldurma talimatına  ulaşmak için tıklayınız…

- Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız…

 

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan duyurular bölümüne bakınız.

İlave sorularla ilgili irtibat numarası    : (0 312) 562 05 43

Fax (Belgegeçer)                                          : (0 312) 319 43 67

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN