Daha Önce Taşeron Olarak Çalışanlar - Salih YASİN

Daha Önce Taşeron Olarak Çalışanlar


Taşeronlar son günlerin en çok konuşulan konularından. Hangi taşeron işçi kadroya alınacak diye konuşulurken, bir konu gözden kaçıyor. Bu ise beklenti içindeki taşeron işçileri için dikkate alınması gereken bir diğer başlığı açıyor.


Şöyle ki;


4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62. maddesinde şu ifadeler yer alıyor;
"e) (Değişik: 10/9/2014-6552/10 md.) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur:
1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.
2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.
3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.
"

Buna göre, bir çok kamu kurumu kendi iç düzenlemeleri ve uygulamaları ile asıl işlerde olabildiğince taşeron işçi çalıştırmamaya yöneldi ve neticesinde asıl işte çalışan personelini başka işlere kaydırdı. Ya da işlerine son verdi. Bu son verme bir başka kanuni düzenlemeye bağlı "KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği kamunun karşılamasıyla gerçekleştiriliyor. Bu durumda ortaya çıkan; kamuya geçmeyi bekleyen taşeron işçilerin kendilerini işsiz bulması.

Yeni sorunumuz ne o zaman? Kamuda kadroya alınacak asıl işlerde çalışan taşeron işçiler kim? Halihazırda çalışanlar mı, yoksa daha evvelden de bu pozisyonlarda çalışanlar da faydalanabilecek mi?

Bizim görüşümüz, adalet gereği daha evvelden çalışan taşeronların da bu kapsamda değerlendirilmesi. Aksi halde, son dönemde yukarıda açıklanan mevzuata bağlı olarak asıl işlerden alınan veya işine son verilen personelin bu haktan faydalanamaması olacak.

Hoşçakalın.

info@memur5.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
27Haz
30May

Yeni Dünya Düzeni

16May
10May
01May

Kanun Yoluyla Yabancılaşma